top of page

Oferta 

Cennik

KONSULTACJA PEDAGOGICZNA

130 zł

Podczas pracy logopedycznej często zauważam, sprawdzam i obserwuję jak młodzi ludzie oraz dorośli radzą sobie z nowymi propozycjami. Intensywnie współpracuję z psychologami, psychoterapeutami, stale ubogacam wiedzę. Ukończyłam studia pedagogiczne (lic., mgr), po których współpracowałam z miejscami zajmującymi się edukacją i wychowaniem (byłam wychowawcą w Domu Dziecka, pedagogiem w Szkole Podstawowej, trenerem i dydaktykiem  w Społecznej Akademii Nauk). W pracy, poza wniesionym problemem, zaciekawia mnie człowiek, jego reakcje na różne sytuacje oraz sposób myślenia i działania. Lubię towarzyszyć zmianom, jakie doświadczają dorośli i młodzież w komunikacji, myśleniu i działaniu. Zapraszam do skorzystania z oferty poradnictwa pedagogicznego.

Obszary pracy

Poradnictwo pedagogiczne

wspieram w rozwoju i procesie edukacyjnym młodzieży i dorosłych

towarzyszę w kreatywnym myśleniu i działaniu

doradzam w kształtowaniu odpowiednich postaw i zachowań społecznych

wspieram w komunikacji personalnej i społecznej

rozwijam umiejętność słuchania i tłumaczę sposoby zachowania

doradzam w zarządzaniu mocnych i słabych stron

pomagam rozpoznać własne zasoby i czerpać z nich

motywuję do pracy własnej i zmiany nawyków

Korzyści ze wsparcia pedagogicznego

KOMUNIKACJA

otwarte komunikowanie się oraz stawianie granic w komunikacji

uważność na sygnały pozawerbalne, odpowiedni język ciała, utrzymywanie kontaktu wzrokowego, ożywiony wyraz twarzy

wpływ na relacje z innymi

MYŚLENIE

dostrzeganie problemów i trudności oraz dostęp do źródła

wysuwanie propozycji rozwiązań, wytwarzanie pomysłów

wpływ na natłok myśli podczas działań, zauważanie ich i reagowanie

DZIAŁANIE

zmiana doświadczeń i przeżyć związanych z byciem w sytuacjach społecznych

zmniejszenie doświadczania napięć i blokad

zwiększenie pewności siebie i uzyskanie lepszej samooceny

Otworzy się okno z profilem na Znanym Lekarzu. W celu umówienia konsultacji wybierz  usługę "konsultacja pedagogiczna".

bottom of page